Generátor slov

.

Do prvního pole zadejte znaky, které se použijí pro vygenerování slova(nemusí se použít všechna)
Do druhého pole zadejte kolik znaků má mít vygenerované slovo
S tímto generátorem můžete vygenerovat slova například pro slovní fotbal, pixword, scrabble, picwords, piknik slovo apod.
Více slovníků (dotaz trvá delší dobu)
Generátor slov také pro :slovenská slova a polská slova

Nápověda k WOW: Words of Wonders / Slova zázraků: Pokud nevíte žádné další slovo, pak do generátoru vepište všechna písmena, která máte ve hře (všechny co jsou vepsána v kruhu) a do druhého řádku zadejte počet písmen (počet všech kostiček, kde Vám chybí slovo)

Pomoc k pixwords: Do prvního pole generátoru zadejte všechny dostuppné písmena (jak ty volné, tak již zapsané). Do druhého pole zadejte počet písmen hledaného slova.

Nápověda pro hru Slovo Mistr je podobná jako Words of Wonders, stačí zadat dostupná písmena a počet znaků tajemky.

Pokud chcete pomoct s hrou Slovo křížek pak postupujete obdobně.

Tento generátor využijte na jakoukoli slovní hru, typu pixword,picwords adpo. taky klasické scrabble, kde máte k dispozici písmena a tvoříte slova. Také k vytvoření přesmyček apod. Může byt zábavné si zadat třeba svoje jméno a zkusit zda se přehozením písmen nedá vytvpřit nějaké slovo.

Příklady posledních generovaných slov podle zadaných znaků:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
čspína 3 apn, pan, pas, pna, psa, san, síp, sna, snp, spn
pootmel 4 lept, loto, mlet, molo, motl, moto, oplt, otep, otop, plot, pole, polo, tmel
čspína 3 apn, čas, čís, čsa, čsn, nač, pan, pas, psa, psč, san, sna, snp, spn
čspína 4 ančí, čapí, čína, paní, píča
čspína 5 psaní, spaní
bitzlaor 5 albit, balit, bartl, blato, brotz, libor, libra, obrat, obraz, orbit, razit, robit, rolba, tibor, tolar, torba, trabl, zlato, zloba, zobat, zorat
iskýja 6 jakýsi
iskýja 3 asi, iks, jak, jas, jsa, jsi
iskýja 5 jaksi, jakýs
repaseg 6 agrese